Wójt Gminy Rudna Adrian Wołkowski podpisał umowę na realizację świetlicy wiejskiej w Juszowicach. Wykonawca wchodzi na plac budowy w przyszłym tygodniu.

Dla mieszkańców oznacza to nową bazę do spędzania wolnego czasu i wspólnych sołeckich imprez. – Cieszymy się, że budowa rusza. Mamy już plany na spotkania od wiosny przyszłego roku. Juszowice szybko się rozbudowują i takie miejsce jeszcze mocniej zintegruje naszych mieszkańców – powiedział Ireneusz Dańczak, sołtys Juszowic, który wziął udział w podpisaniu umowy.

Nowy budynek z przeznaczeniem na rekreację i sport powstanie przy obecnym placu zabaw w sołectwie. Zostanie tam również wykonana cała infrastruktura towarzysząca, tj. chodniki, dojazd i parking oraz niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne budynku. Przy budynku powstanie ponadto nowy ogrodzony plac zabaw.

– Juszowice to kolejne sołectwo, gdzie rozpoczynamy inwestycję związaną z atrakcyjnym, wspólnym  spędzaniem wolnego czasu. Od wiosny z nowych siłowni plenerowych mogą korzystać mieszkańcy Toszowic i Rynarcic.

Przed wakacjami oddaliśmy do użytku wiatę rekreacyjną w Chełmie oraz utwardziliśmy plac pod wiatą w Brodowie. Wkrótce oddajemy nowe wiaty dla mieszkańców Wądroża i Radomiłowa. Przed nami ogromne inwestycje związane z Gminną Ścieżką Rowerową, terenami rekreacyjnymi w Rudnej, modernizacja OSiR w Chobieni czy tężnie w Rudnej i Chobieni. Ogłosiliśmy również postępowanie na wyłonienie wykonawcy kompleksowego remontu świetlicy w Naroczycach. Widzimy, jak wiele osób chętnie spędza czas z rodziną podczas gminnym imprez, na placach zabaw czy siłowniach plenerowych. To mobilizuje nas, aby takich miejsc było w naszej gminie coraz więcej – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Inwestycja będzie finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 208 507,16 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 3 649 113,55 złotych.