Sołectwo Juszowice

Sołtys
Ireneusz Dańczak

Juszowice z 84 mieszkańcami, otoczone dookoła połaciami dolnośląskich lasów, położone są na południe od znanej w okolicy góry Wenus (185 m n.p.m.) o dość stromym zboczu, które stanowi nie lada wyzwanie dla miłośników turystyki rowerowej, biegaczy czy amatorów nordic walking. Przez wzgórze przechodzi również czerwony szlak turystyczny „Dookoła Lubina”, który jest atrakcyjną trasą wycieczkową.

HISTORIA

Chociaż w historycznych dokumentach brakuje stosownych zapisków, to dzieje wsi Juszowice z pewnością sięgają czasów średniowiecza. Dowodzą tego istniejące tu włości rycerskie, wokół których rozwinęła się miejscowość.

Językoznawcy nie wyjaśnili pochodzenia nazwy wsi. Pierwotnie Juszyno, później Juszynowice, niemieckie Jauschwitz i wreszcie obecne Juszowice prawdopodobnie wzięły swe miano od nazwiska jednego z miejscowych możnych.

W czasach nowożytnych pierwszym znanym z nazwiska właścicielem był von Sommersfeld (1789 r.). Wiadomo również, iż wówczas znajdowała się we wsi siedziba szlachecka. Wzmianka o wsi z 1818 r. mówi o istnieniu tu „zamku”. Kolejnymi posiadaczami majątku byli: Arnold, Heinrich August Reinhold Hoffman i Georg von Loeper. W 1917 r. dobra nabył berliński fabrykant fortepianów, Edwin Bechstein. Nie cieszył się nimi długo, bowiem zaledwie rok później Juszowice powiększyły majątek Wilhelma Güttlera, doktora praw, który równolegle kupił posiadłość także w pobliskich Rynarcicach. Był on ostatnim przedwojennym właścicielem Juszowic.

Mimo istnienia szlacheckiego folwarku, Juszowice były i pozostały niewielką osadą rolniczą. Ich dawna zabudowa uległa zniszczeniu. Z trzech istniejących w okolicy młynów w największym stopniu zachowały się opuszczone obecnie zabudowania tzw. Dammmühle (na zachód od wsi). Po drugim z nich, Panstermühle, położonym przy leśnej drodze z Juszowic do Rynarcic, zachowały się jedynie obmurowania młynówki. Schowany głębiej w lesie Jauschwitzermühle nie przetrwał próby czasu.Widok na Juszowice Widok na Juszowice