Instalacja wodociągowaZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej przypomina o obowiązku zabezpieczenia instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do przerw w dostawie wody.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę czy pokrywy nie są uszkodzone;
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną np. wełna, tkanina, styropian, pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;
  • przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane np. korytarze, poddasze, strychy, piwnice, nieużytkowe pomieszczenia gospodarcze, odpowiednio zaizolować – ocieplić;
  • elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim (np. zawór czerpalny na zewnątrz budynku) zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia wodomierza, jego zamarznięcia czy utraty szczelności należy skontaktować się z ZGKIM w Rudnej pod numer telefonu 076-746-70-84, który czynny jest całą dobę. Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00 zgłoszenia przyjmuje również Wydział Eksploatacji i Usług tel. 76 746 70 94. Wówczas zakład dokona wymiany wodomierza. Będzie to usługa odpłatna.

Dostęp do wody pitnej w okresie niskich temperatur zależy w dużej mierze od odbiorców. Należy zabezpieczyć swoją instalację wodociągową. Przezorność nic nie kosztuje!