Kończy się procedura przetargowa związana z planowanymi pracami przy zbiorniku w sołectwie Wysokie. Obejmą one zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w sołectwie.

Już wkrótce powinny wystartować roboty przy zbiorniku wodnym w miejscowości Wysokie. Staw jest częścią zabytkowego parku w centrum sołectwa, gdzie organizowane są również sołeckie spotkania plenerowe.

Prace mają rozpocząć się od oczyszczenia skarp i dna zbiornika z roślinności, a następnie oczyszczenia dna zbiornika z namułu. W dalszej kolejności wykonawca zajmie się remontem rowów oraz kaskad znajdujących się na dopływach do zbiornika, remontem ujęcia wody, zagospodarowaniem terenu przed ujęciem wody, na który obecnie sączy się woda wypływająca z uszkodzonego ujęcia wody.

Ponadto prace obejmą remont barierek ochronnych, wykonanie cięć pielęgnacyjno – technicznych  drzew, wycinkę odrostów samosiewów drzew zlokalizowanych na skarpach rowów oraz remont zastawki piętrzącej wodę.