Dyrektor oraz kadra opiekuńcza Żłobka Gminnego w Rudnej uczestniczyła w szkoleniu podnoszącym kompetencje psychologiczno- pedagogiczne. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Podczas szkolenia pracownicy zdobyli wiedzę z zakresu psychologii małego dziecka oraz logopedii. Poznali także podstawy sensoplastyki i skorzystali z doświadczeń wykwalifikowanych trenerek, prowadzących zajęcia nie tylko teoretyczne, ale także praktyczne. Szkolenie było bardzo rozwijającym doświadczeniem, a także świetną okazją do wymiany spostrzeżeń z pracownikami z innych placówek.