Upadki osób w gospodarstwie rolnym, to najliczniejsza grupa spośród wszystkich zdarzeń wypadkowych corocznie zgłaszanych do KRUS. Skutkiem takiego wypadku może być trwałe, długotrwałe kalectwo lub śmierć. „Rola rolnika by upadku unikał” – to jedna z kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2021 r.

Do upadków osób w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym dochodzi najczęściej w wyniku złego stanu nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych, używania nieodpowiedniego obuwia, nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, bałaganu w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych, niestosowania drabin i podestów do pracy na wysokości, użytkowania niebezpiecznych i nieprawidłowo skonstruowanych drabin, braku poręczy i barierek przy schodach, zbyt wysokich i nieoznakowanych progów, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, przebywania na ładunkach podczas transportu.
Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeżeli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.

ROLNIKU PAMIĘTAJ:

-Sprzątaj trakty komunikacyjne,

-Likwiduj nierówności terenu,

-Składaj narzędzia w wyznaczonych stałych miejscach,

-Progi i nierówności oznacz tak, by były widoczne dla osób poruszających się po gospodarstwie np. poprzez pomalowanie intensywnym kolorem,

-Dbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej, zasypuj i niweluj nierówności terenu, w których może zbierać się woda,

-Sprzątaj i naprawiaj na bieżąco ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa, a w okresie zimowym systematycznie je odśnieżaj,

-Posypuj materiałem sypkim (np. piasek) śliskie miejsca podwórza po przymrozkach,

-Nie dźwigaj ciężarów przekraczających Twoje możliwości. Jeśli coś podnosisz – rób to w pozycji ugiętych kolan. Gdy już niesiesz, pamiętaj, by ładunek nie zasłaniał Ci drogi,

-Stosuj właściwe obuwie robocze, tj. za kostkę z antypoślizgową podeszwą, która zmniejsza ryzyko poślizgnięcia. Dbaj o jego stan i dobieraj do wielkości stopy,

-Zadbaj o właściwe oświetlenie obejścia, budynków gospodarczych
i produkcyjnych,

-Używaj drabin bezpiecznych tj. wykonanych z mocnych podłużnic, mocnych i solidnie przymocowanych do podłużnic szczebli posiadających zabezpieczenia przed przechyłem i poślizgiem np. u góry -haki zaczepowe, u dołu – zakończenia gumowe lub ostre dostosowane do podłoża,

-Schody utrzymuj w czystości, zabezpieczaj na bieżąco przed poślizgiem,

-Pamiętaj, że nie należy przewozić osób na załadowanych przyczepach,

-Używaj pasów transportowych lub taśm do zabezpieczenia transportowanych materiałów,

-Przy wchodzeniu i schodzeniu z załadowanej przyczepy, czy wozu stosuj odpowiedniej długości drabinę, którą powinna przytrzymywać druga osoba.

Celem kampanii KRUS „Rola rolnika by upadku unikał” jest zmiana świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym – stosujmy się do zasad bezpieczeństwa pracy, bo to pozwoli zapobiec a nawet może uniknąć zdarzeń wypadkowych.

(KRUS)