Upadki osób w gospodarstwie rolnym, to najliczniejsza grupa spośród wszystkich zdarzeń wypadkowych corocznie zgłaszanych do KRUS. Skutkiem takiego wypadku może być trwałe, długotrwałe kalectwo lub śmierć. „Rola rolnika by upadku unikał” – to jedna z kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2021 r.

Do upadków osób w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym dochodzi najczęściej w wyniku złego stanu nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych, używania nieodpowiedniego obuwia, nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, bałaganu w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych, niestosowania drabin i podestów do pracy na wysokości, użytkowania niebezpiecznych i nieprawidłowo skonstruowanych drabin, braku poręczy i barierek przy schodach, zbyt wysokich i nieoznakowanych progów, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, przebywania na ładunkach podczas transportu.
Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeżeli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.

ROLNIKU PAMIĘTAJ:

 • Sprzątaj trakty komunikacyjne
 • Likwiduj nierówności terenu
 • Składaj narzędzia w wyznaczonych stałych miejscach
 • Progi i nierówności oznacz tak, by były widoczne dla osób poruszających się po gospodarstwie np. poprzez pomalowanie intensywnym kolorem
 • Dbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej, zasypuj i niweluj nierówności terenu, w których może zbierać się woda
 • Sprzątaj i naprawiaj na bieżąco ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa, a w okresie zimowym systematycznie je odśnieżaj
 • Posypuj materiałem sypkim (np. piasek) śliskie miejsca podwórza po przymrozkach
 • Nie dźwigaj ciężarów przekraczających Twoje możliwości. Jeśli coś podnosisz – rób to w pozycji ugiętych kolan. Gdy już niesiesz, pamiętaj, by ładunek nie zasłaniał Ci drogi
 • Stosuj właściwe obuwie robocze, tj. za kostkę z antypoślizgową podeszwą, która zmniejsza ryzyko poślizgnięcia. Dbaj o jego stan i dobieraj do wielkości stopy
 • Zadbaj o właściwe oświetlenie obejścia, budynków gospodarczych
  i produkcyjnych
 • Używaj drabin bezpiecznych tj. wykonanych z mocnych podłużnic, mocnych i solidnie przymocowanych do podłużnic szczebli posiadających zabezpieczenia przed przechyłem i poślizgiem np. u góry -haki zaczepowe, u dołu – zakończenia gumowe lub ostre dostosowane do podłoża
 • Schody utrzymuj w czystości, zabezpieczaj na bieżąco przed poślizgiem
 • Pamiętaj, że nie należy przewozić osób na załadowanych przyczepach
 • Używaj pasów transportowych lub taśm do zabezpieczenia transportowanych materiałów
 • Przy wchodzeniu i schodzeniu z załadowanej przyczepy, czy wozu stosuj odpowiedniej długości drabinę, którą powinna przytrzymywać druga osoba.

 

Celem kampanii KRUS „Rola rolnika by upadku unikał” jest zmiana świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym – stosujmy się do zasad bezpieczeństwa pracy, bo to pozwoli zapobiec a nawet może uniknąć zdarzeń wypadkowych.

(KRUS)