Monitory interaktywne, nowoczesne projektory, sprzęt audio, pomoce dydaktyczne do zajęć z robotyki oraz chemii i fizyki. Takie wyposażenie otrzymały szkoły i przedszkola w naszej gminie w ramach projektu „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna”, realizowanego przez KGHM Polska Miedź SA.

W ramach środków jakie Gmina Rudna pozyskała od KGHM Polska Miedź SA zostało zakupionych 21 zestawów monitorów interaktywnych. Dzieci i młodzież z gminy poznają dzięki temu nowe technologie i mogą w ciekawy sposób zdobywać wiedzę. Monitory trafiły do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni oraz Przedszkola Gminnego w Chobieni.

– Cały czas staramy się o pozyskanie środków finansowych na nowoczesny sprzęt i pomoce edukacyjne, które zapewniają atrakcyjność lekcji i lepsze efekty nauczania. Wiemy jak dla młodzieży ważna jest znajomość nowych technologii. Właśnie dlatego w naszej gminie wykorzystujemy wszystkie możliwe okazje, aby pracownie w naszych szkołach były jak najlepiej wyposażone – mówi Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna.

Gminne placówki edukacyjne wzbogaciły się także o pomoce dydaktyczne do zajęć z robotyki, w tym 4 zestawy robotów edukacyjnych Makeblock, przeznaczonych do nauki programowania na poziomie szkoły podstawowej. W nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli korzystać także z nowoczesnych projektorów oraz sprzętu audio, m.in. słuchawek z mikrofonami w pracowniach językowych.

– Duży nacisk położyliśmy na wyposażenie pracowni chemiczno-fizycznej. Dzięki nowym pomocom dydaktycznym, uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń oraz zdobywania wiedzy metodą projektów edukacyjnych. W ten sposób chcemy umożliwić nauczycielom sprawne uzupełnianie zajęć o treści rozszerzające, z naciskiem na kształcenie kompetencji matematycznych – wyjaśnia Agnieszka Kozak-Skorynów z gminnego Referatu Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki.

Wartość całego sprzętu i pomocy dydaktycznych to ponad 312 tysięcy złotych.