Rozpoczął się remont kolejnych dróg powiatowych. Droga od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1209D w kierunku Kębłowa oraz droga powiatowa nr 1211D od skrzyżowania z drogą nr 1209D w kierunku Olszan . To kolejne dwa z trzech odcinków dróg, które wyremontowane zostaną dzięki dotacji z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i finansowemu wsparciu gminy Rudna.

Wykonawcą  remontu drogi powiatowej nr 1205D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1209D w kierunku Kębłowa jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia. Zakres prac obejmujący: wykonanie ścinki poboczy, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, wykonanie poziomej i pionowej organizacji ruchu.

Wykonawcą  remontu drogi powiatowej nr 1211D od skrzyżowania z drogą nr 1209D w kierunku Olszan jest firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik z Lubania. Zakres prac obejmujący: wykonanie ścinki poboczy, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, wycinkę krzewów, wykonanie poziomej i pionowej organizacji ruchu

Przebudowa dróg w 80 procentach finansowana będzie ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, 20 proc. kosztów pokryje gmina Rudna.

Na remontowanych odcinkach wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu, kierowców prosimy o ostrożność.