900 tys. zł to kwota, którą otrzyma gmina Rudna w ramach rządowego wsparcia dla gmin popegeerowskich. Pieniądze przeznaczone zostaną na adaptację budynku nr 15 b w Brodowie, w którym powstanie pięć nowych lokali mieszkalnych!

W ramach zadania wykonane zostaną kompleksowe prace ogólnobudowlane wraz z nowym pokryciem dachu, ocieplaniem ścian zewnętrznych, wymianą starej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową schodów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonaniem nowych instalacji: sanitarnych oraz elektrycznych.

Budynek będzie ogrzewany z jednej kotłowni, w której zostanie zamontowany piec na paliwo gazowe. Teren wokół budynku zostanie ogrodzony, powstanie nowy parking oraz miejsce na gromadzenie odpadów.

W najbliższym czasie, w drodze przetargu,  wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji.