Odsłonięte zabytkowe inskrypcje można już podziwiać po zakończonym remoncie kościoła pw. Trójcy Świętej Parafii Rzymskokatolickiej w Rudnej . Prace dofinansowano z budżetu Gminy Rudna oraz ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź. Teraz dotacje z tych samych źródeł, również na prace konserwatorskie, dostała Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej.

W ramach zaplanowanego zadania zostaną ukończone prezbiterium oraz wschodnia ściana zakrystii wraz z nadbudową.

– Ten kościół to perła gotyku w powiecie lubińskim, piękny obiekt pochodzący z XIV wieku, przebudowany po pożarze w XVII wieku. Prowadzone obecnie prace konserwatorskie wymagają naukowego podejścia i niezwykłej staranności. Każdą cegłę i spoinę należy dokładnie sprawdzić. Jest to duże przedsięwzięcie, którego nie udałoby się zrealizować bez pomocy Gminy Rudna oraz Fundacji KGHM Polska Miedź i za to finansowe wsparcie dziękuję – mówi ks. mitrat dr Dariusz Ciołka, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej.

Prace obejmą usunięcie zniszczonego i niewłaściwie wykonanego nowego cementowego spoinowania wątku ceglanego i kamiennego cokołu przyziemia przypór oraz odczyszczenie przypór. Osypujące się fragmenty zostaną zaimpregnowane oraz uzupełnione. Zniszczone cegły w przyporach zostaną usunięte i zastąpione nowymi, odpowiednio dobranymi. Wykonane zostaną pokrycia nakryw i okapników przypór z ceramicznej dachówki. Ponadto w cokole przyziemia ubytki zostaną uzupełnione otoczakami granitowymi. W ramach prac zostanie wykonane nowe ceglane spoinowanie nawiązujące swoim kształtem do spoinowania gotyckiego. Na zakończenie zostanie wykonana impregnacja hydrofobizująca, zabezpieczająca przed szkodliwym oddziaływaniem wody.

– Wszystkie obiekty na Dolnym Śląsku są przepiękne, ale wymagają niezbędnego zabezpieczenia. Tutaj w Rudnej wybijamy wszystkie kruszące się spoiny, myjemy mur i uzupełniamy ubytki nowymi cegłami oraz dajemy nowe spoiny. Wstawiane cegły pochodzą z zakładu rzemieślniczego, gdzie wytwarzane są ręcznie, a następnie suszone i wypalane zgodnie ze średniowiecznymi wzorami – mówi Robert Solarz, szef ekipy konserwatorskiej.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac sprawuje inspektor nadzoru budowlanego. Głównym celem zadania jest zabezpieczenie zabytku oraz poprawa stanu technicznego i estetycznego budynku.

Całkowity koszt zadania wynosi 118 000,00 zł, w tym wkład własny parafii w kwocie 5 000 zł, 33 000 zł dotacji z budżetu Gminy Rudna oraz 80 000 zł pozyskanych z Fundacji KGHM Polska Miedź.

Prace konserwatorskie mają zakończyć się w grudniu.