Kurtyny wodne, flary ostrzegawcze, przenośne maszty oświetleniowe, strażackie węże i liny, a także ubrania, hełmy i rękawice – to tylko część sprzętu, który trafił właśnie do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Rudna. Nowoczesny sprzęt kupiony został ze środków przekazanych gminie w formie darowizny przez Fundację KGHM Polska Miedź S.A.

– Systematycznie realizujemy złożone deklaracje  dotyczące doposażenia naszych jednostek. Jesienią przekazaliśmy strażakom sprzęt i wyposażenie o wartości prawie 140 tys. zł, teraz koszt przekazanych urządzeń i materiałów wyniósł ponad 92 tys. zł. Mam nadzieję, że udało się zaspokoić najważniejsze potrzeby jednostek, które przełożą się na bezpieczeństwo naszych mieszkańców – mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.

Wartość sprzętu, który trafił do strażaków ochotników jesienią wyniosła 138.480 zł.
97.024, 90 zł pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a 41 455,10 zł z budżetu gminy Rudna.

– Dzięki wsparciu finansowemu fundacji KGHM mogliśmy zakupić sprzęt wysokiej jakości, który posłuży przez wiele lat. Ostatnie miesiące są trudne dla strażaków, ale dzięki zaangażowaniu samorządów możemy działać bezpieczniej i bardziej efektywnie. Jest to kolejna dotacja zewnętrzna pozyskana przez Gminę Rudna. Korzystając z okazji, chciałbym szczególnie podziękować Wójtowi Gminy Rudna Panu Adrianowi Wołkowskiemu za działania podjęte na rzecz ochrony przeciwpożarowej w ostatnim czasie. Podziękowania należą się również radnym gminy Rudna za wyrozumiałość w uchwalaniu budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych -mówi Damian Sawicki, Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej. 
– Ochrona przeciwpożarowa jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa mieszkańców, a dobra współpraca pomiędzy Gminą Rudna i Ochotniczą Strażą Pożarną pokazuje, że to mieszkańcy są najważniejsi – dodaje.
Tym razem doposażenie gminnych jednostek w całości sfinansowała Fundacja KGHM Polska Miedź S.A. Koszt zakupów wyniósł 92 514,97 zł.