Pomnik pamięci ofiar hitlerowskiego totalitaryzmu w Chełmie w gminie Rudna zostanie odrestaurowany. Złożony przez samorząd wniosek o dofinansowanie tego zadania został pozytywnie rozpatrzony przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przyznana dotacja wynosi 10 tys. zł.

Pomnik w Chełmie, na którym znajduje się tablica “Miejsce uświęcenia męczeństwa krwią Polaków rozstrzelanych w styczniu 1945 r. przez oddział SS” – to hołd oddany Polakom, przymusowym robotnikom, którzy padli ofiarą, ustępujących przed napierającymi wojskami radzieckimi esesmanom.

Pomnik znajduje się przy skrzyżowaniu dróg przy wjeździe do Chełmu od strony Orska, miejscu widocznym i często odwiedzanym nie tylko przez mieszkańców wsi, ale także przez turystów.

Prace restauratorskie obejmą:

  • roboty rozbiórkowe i demontażowe- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, rozebranie kostki brukowej wokół pomnika oraz rozbiórka zniszczonych elementów ogrodzenia z cegły,
  • renowacja pomnika – oczyszczenie pomnika, uzupełnienie ubytków, montaż płyty, impregnacja pomnika środkami zabezpieczającymi przed niszczeniem,
  • ułożenie nowej kostki brukowej wokół pomnika,
  • oczyszczenie ogrodzenia i uzupełnienie ubytków nowymi cegłami oraz impregnacja,
  • montaż donic z kamienia,
  • zagospodarowanie terenu roślinnością- obsianie trawą, obsadzenie kwiatami,
  • pace porządkowe- wywóz gruzu i uporządkowanie terenu po pracach remontowych.