Sprzęt komputerowy wartości prawie 54 tys. złotych trafił właśnie do szkół podstawowych gminy Rudna. Zakup nowoczesnych komputerów sfinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu „Zdalna szkoła” kupiono 17 zestawów komputerów stacjonarnych. Siedem z nich przekazanych zostało Szkole Podstawowej w Chobieni, dziesięć Szkole Podstawowej Rudnej.

Sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin oraz jednego ucznia z niepełnosprawnością.

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach jest umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.

Wartość projektu wyniosła 53 947,80 zł.

To kolejna wsparcie naszych szkół. W ostatnich tygodniach do placówek w Rudnej i Chobieni trafił nowoczesny sprzęt w postaci interaktywnych monitorów dotykowych, projektora ultra krótkoogniskowego oraz sprzętu audio i pomocy dydaktycznych kupiony dzięki darowiźnie w wysokości 300 tys. przekazanej gminie Rudna przez Fundację KGHM Polska Miedź.