21 września zapraszamy na kolejne, szóste spotkanie informacyjne na temat zasad Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gmina Rudna przy ul. Plac Zwycięstwa 15 (sala konferencyjna – pokój nr 10).

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program dotacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami Programu „Czyste Powietrze”, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który udzieli odpowiedzi na pytania mieszkańców.

Dodatkowo podczas spotkania przedstawiciel WFOŚiGW omówi zasady dotacji w ramach programów „Moje Ciepło” oraz „Mój Prąd”.