Na ostatniej sesji 28 marca 2024 roku Rada Gminy Rudna, na wniosek wójta Gminy Rudna, zabezpieczyła w budżecie środki na kilka kluczowych inwestycji.

Jedną z najważniejszych jest budowa obwodnicy w Rynarcicach, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Już w kwietniu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, celem wyłonienia wykonawcy tego zadania.

Zakres prac będzie obejmował w szczególności:
– budowę drogi o długości ok. 1,9 km
– budowę skrzyżowań wraz z rozbudową odcinków dróg istniejących,
– budowę przepustów,
– budowę rowów,
– wycinkę drzew i krzewów.
Na realizację zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki w kwocie 12 mln zł na lata 2025-2026.

Ponadto, na przedmiotowej sesji zabezpieczono środki na:

  • budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w miejscowościach Rudna i Chobienia,
  • przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brodowie,
  • przebudowę drogi w Chobieni,
  • zagospodarowanie terenu przy garażu OSP w Orsku,
  • modernizację świetlicy w Studzionkach.

– Skala inwestycji wykonanych w ostatnich latach jest imponująca, jednak jeszcze wiele z nich przed nami. Nie zwalniamy tempa, działamy! – powiedział wójt gminy Rudna, Adrian Wołkowski.