Kolejne wnioski na modernizację dróg w gminie Rudna1 grudnia 2020 r. przedstawiciele Urzędu Gminy Rudna oraz Starostwa Powiatowego

w Lubinie przeprowadzili wizję lokalną dotyczącą stanu technicznego wybranych dróg powiatowych, które wymagają pilnej przebudowy.
Jest to efekt spotkań Wójta gminy Rudna Adriana Wołkowskiego ze Starostą Lubińskim.

Dwa odcinki przeznaczone do remontu to droga powiatowa nr 1207D Stara Rudna – Wądroże oraz droga powiatowa nr 1211D Górzyn-Naroczyce Kolonia.

– Starostwo Powiatowe w Lubinie przygotuje niezbędną dokumentację potrzebną do złożenia wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych. Mamy nadzieję, że kolejne odcinki dróg na terenie naszej gminy zostaną zmodernizowane ze środków zewnętrznych, w tym przypadku rządowej dotacji – mówi Wójt Adrian Wołkowski.

Widać już pierwsze efekty współpracy i uzgodnień Wójta gminy Rudna Adriana Wołkowskiego ze Starostą Lubińskim Adamem Myrdą, rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę trzech odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Rudna. Wyłoniony wykonawca przeprowadzi remont dróg powiatowych: nr 1211D od skrzyżowania z drogą nr 1209D w kierunku Olszan, nr 1203D relacji Brodowice – Orsk w miejscowości Chełm oraz 1205D od skrzyżowania z drogą 1209D w kierunku Kębłowa.

Inwestycja w 80 procentach sfinansowana zostanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a 20 procent kosztów pokryje gmina Rudna.