Gmina Rudna otrzymała wsparcie w wysokości 2.548.000,00 zł
z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na przebudowę oraz rozbudowę drogi w Koźlicach.

– Dzięki kolejnemu rządowemu wsparciu możemy bezproblemowo realizować nowe inwestycje. Dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. – mówi Wójt Gminy Rudna Adrian Wołkowski. – Każda inwestycja jest odpowiedzią na ich potrzeby – dodaje.

Droga w Koźlicach zostanie poszerzona, powstanie chodnik, kanał technologiczny, przebudowane zostaną również zjazdy.