Obywatele Ukrainy wracający do Polski powinni podczas odprawy paszportowej informować  funkcjonariuszy Straży Granicznej o wjeździe do Polski w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz każdorazowo okazać dokument elektroniczny diia.pl!

Komunikat dla-osob-posiadajacych-status-PESEL-UKR