Wymiana oznakowania pionowego następuje po przeglądach bądź po zmianie organizacji ruchu. Oznakowanie poziome odnawiane jest co roku. Na zadanie gmina zabezpiecza środki w swoim budżecie.

W tym roku koszt wymiany oznakowania pionowego i odnowienie oznakowania poziomego znaków drogowych na drogach gminnych to 40 667,24 zł.