Kończy się pierwszy etap remontu dróg na terenie gminy Rudna. Inwestycja wykonana została dzięki dotacji z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i finansowemu wsparciu gminy Rudna.

Przypominamy, że remontowane odcinki to:

  • droga powiatowa nr 1203D relacji Brodowice-Orsk w m. Chełm,
  • droga powiatowa nr 1205D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1209D w Kierunku Kębłowa,
  • droga powiatowa nr 1211D od skrzyżowania z drogą nr 1209D w kierunku Olszan.

Całkowity koszt  inwestycji to 3.338.380,44 zł. Zadanie w 80 procentach finansowane jest ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, 20 procent kosztów pokrywa gmina Rudna.