Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Polkowicach zachęca rolników do udziału w konkursie dotyczącym zasad BHP podczas wykonywania codziennych prac związanych z przemieszczaniem się po traktach komunikacyjnych, wchodzenia po drabinach i schodach, pracy z maszynami rolniczymi. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na 4 pytania zamieszczone poniżej i do 21 lipca przesłać odpowiedzi. Trzy losowo wybrane osoby otrzymają nagrody ufundowane przez KRUS OR we Wrocławiu.

W konkursie mogą brać udział rolnicy i członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Placówki Terenowej w Polkowicach.

Na n/w pytania konkursowe należy odpowiedzieć TAK lub NIE.

  1. Czy wypadek w gospodarstwie należy zgłosić po 14 dniach od jego zaistnienia?
  2. Czy drzwi do budynków gospodarczych powinny posiadać zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem?
  3. Czy drabina rozstawna powinna posiadać haki zaczepowe?
  4. Czy dopuszczalny jest przewóz osób na przyczepie pod warunkiem, że maksymalna ich liczba wynosi cztery osoby?

Poprawne odpowiedzi oraz dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu) należy do 21 lipca przesłać na polkowice@krus.gov.pl lub przesłać listownie na adres PRUS PT ul. Kilińskiego 1, 59-100 Polkowice. Szczegółowych informacji udziela Alicja Fic – specjalista KRUS PT Polkowice telefon 76 84 01 410.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 40. wypadków w gospodarstwach w tym ponad połowa z nich dotyczy wypadków związanych z upadkiem. KRUS wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy prowadzą działania, które mają na celu zmniejszenie liczby wypadków. Jednym z nich jest konkurs o zasadach BHP.