Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich. Jego uczestnikami mogą zostać np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ. Zgłoszenia należy dokonać do 8 września. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne na stronie internetowej ministerstwa Edukacja ekologiczna.