Otwarty konkurs ofert na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 maja 2023 r. do godziny 9:00 w kancelarii Urzędu Gminy Rudna. Można również przesłać na adres: Urząd Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, wówczas ważna jest data wpływu do urzędu.

Więcej informacji: – Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki – 76 74 92 110

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://bip.rudna.pl/ w zakładce organizacje pozarządowe.

Pobierz treść ogłoszenia TUTAJ