„Gmina wolna od smogu” to hasło nowego konkursu plastyczno-fotograficznego dla mieszkańców Gminy Rudna. W konkursie przewidziano aż 6 kategorii wiekowych. Na prace czekamy do 15 października 2021 roku!

Prace konkursowe, które będą nadesłane na konkurs, powinny poruszać tematykę związaną ze smogiem oraz zanieczyszczeniami powietrza. W zależności od wieku, mieszkańcy mogą przesyłać prace plastyczne, prace przestrzenne, komiksy czy fotografie.

– Prace przygotowywane przez mieszkańców Gminy Rudna powinny pokazywać, jakie konsekwencje dla naszych społeczności ma smog. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę, jak dużym problemem jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – mówi Ewelina Bilańska z Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Kategorie konkursowe

Mieszkańcy Gminy Rudna mogą wziąć udział w następujących kategoriach konkursowych:

  • Kategoria I – dzieci uczęszczające do żłobka wraz z rodzicami – Wykonanie rysunku plastycznego (format A3 lub A4) poprzez stworzenie postaci Pana Smoga, wędrującego przez komin do powietrza atmosferycznego
  • Kategoria II – przedszkolaki wraz z rodzicami – Wykonanie rysunku plastycznego (format A3 lub A4) poprzez stworzenie postaci Pana Smoga, wędrującego przez komin do powietrza atmosferycznego
  • Kategoria III – uczniowie szkoły podstawowej klas I-III – Wykonanie pracy plastycznej płaskiej (format A3 lub A4) z wykorzystaniem materiałów do recyklingu, przedstawiającą wymyśloną postać walczącą ze smogiem
  • Kategoria IV – uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI – Wykonanie komiksu (format A3 lub A4) przedstawiającego podróż Pana Smoga w kominie do powietrza atmosferycznego, czyli etapy tworzenia się smogu
  • Kategoria V – uczniowie szkoły podstawowej klas VII-VIII – Wykonanie pracy plastycznej z efektem 3D, do wysokości max. 30 cm, przedstawiającej „Smogomaszynę”, która wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego
  • Kategoria VI – młodzież i dorośli – Wykonanie fotografii w formacie 21×30, przedstawiającej skutki nadmiernego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Do kiedy i gdzie dostarczać prace?

Prace konkursowe należy składać do 15 października 2021 r. w gminnych placówkach oświatowych, adekwatnie do kategorii wiekowych:

  • Kategoria I – Sekretariat Gminnego Żłobka w Rudnej, ul. Piaskowa 5, 59-305 Rudna
  • Kategoria II – Sekretariat Przedszkola Gminnego w Rudnej, ul. Polna 3D, 59-305 Rudna, Sekretariat Przedszkola Gminnego w Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna,
  • Kategoria III, IV, V – Sekretariat Szkoły Podstawowej w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3a, 3b, 59-305 Rudna, Sekretariat Szkoły Podstawowej w Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna,

W przypadku Kategorii VI prace konkursowe należy składać w Urzędzie Gminy Rudna, pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, biuro podawcze (pokój nr 14).

Rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich, które wezmą udział w konkursie, dołączają do pracy podpisane oświadczenie – do pobrania TUTAJ.

Nagrody

Laureaci konkursu mogą liczyć na nagrody konkursowe w postaci książek, gier o tematyce ekologicznej czy zabawek edukacyjnych. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 października 2021 r. na stronie rudna.pl. Wystawę prac zaplanowano na 26 października 2021 roku w Centrum Kultury Gminy Rudna.

Konkurs organizowany jest przez Gminę Rudna dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz środkom z budżetu Gminy Rudna.

REGULAMIN konkursuPOBIERZ