Przypominamy, że jutro tj. 17 czerwca 2021 r. upływa termin składania wniosków w ramach Konkursu Grantowego na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, niespełniających norm unijnych.

O dotacje ubiegać się mogą właściciele nieruchomości z terenu gminy Rudna, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe (uwaga: piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszta nie będą podlegały dotacji). Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20.000,00 złotych na jedno gospodarstwo.

Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o udzielenie grantu  dostępne jest również na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Konkurs grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła/ Edycja II.

Informacji w sprawie przedmiotowego Konkursu Grantowego udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 76-74-92-131.