Nadleśnictwo Lubin ogłosiło proponowany wykaz powierzchni referencyjnych, z których część zlokalizowana jest na terenie Gminy Rudna. Obecnie trwają konsultacje społeczne, w których można zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

W wykazie Nadleśnictwa Lubin znalazły się m.in. lasy łęgowe, które w ocenie leśników powinny być objęte ochroną poprzez nieobejmowanie ich gospodarką leśną. Osoby, które zainteresowane są tą tematyką, mogą zgłaszać już swoje uwagi do przygotowanego wykazu i mapy referencyjnej.

Uwagi i wnioski można wnosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Nadleśnictwo Lubin, ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lubin@wroclaw.lasy.gov.pl do dnia 29 marca 2022 r.

Po zakończeniu konsultacji społecznych, nadleśnictwo poinformuje o ich rezultacie najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2022 r. poprzez podanie informacji na stronie internetowej jednostki.

Mapa referencyjna – ZOBACZ

Wykaz powierzchni referencyjnych – ZOBACZ