Do 15 września 2021 roku będą trwały konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Swoje propozycje można zgłaszać poprzez specjalny formularz rządowy.

Wszystkie osoby zainteresowane drugim projektem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mają możliwość zapoznania się z nim i zgłoszenia własnych propozycji zmian (podobnie, jak w I etapie konsultacji).

Formularz do zgłaszania uwag, jak i wszystkie materiały do pobrania, znajdują się TUTAJ.

Druga wersja projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 została poprawiona i uzupełniona i kwestie, których nie zawierała pierwsza wersja. Teraz osoby zainteresowane treścią dokumentu mogą zgłaszać własne opinie, które zostaną przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konsultacje społeczne projektu PS WPR zakończą się 15 września 2021 r.

Dzięki propozycjom zgłaszanym przez opinię publiczną będzie można dostosować strategiczny dokument do potrzeb branży rolno-spożywczej oraz obszarów wiejskich. Wszystkie uwagi i opinie pozwolą uwzględnić różne potrzeby polskich obywateli, środowisk, organizacji czy instytucji, a docelowo wypracować nowe instrumenty wspierania polskiego rolnictwa.

Więcej informacji oraz konsultowane dokumenty dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.