Na terenie gminy Rudna trwają prace projektowe i prace wykonawcze związane z realizacją zadania pt. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie legnicko-głogowskim”. Beneficjentem dotacji unijnej jest Spółka FIBEE I. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

 

 

 

Ważne informacje dla Mieszkańców!

  • Inwestycja dla mieszkańców jest bezkosztowa w świetle realizacji projektu i budowy sieci z przyłączami.
  • Projekt i budowa są realizowane ze środków unijnych i własnych Inwestora (FiBEE I).
  • Uzyskane dane w kierowanych do Państwa dokumentach są pozyskane w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji na podstawie Ustawy Prawo Budowlane i Prawo Geodezyjne.
  • Przekazane przez Państwa informacje zostaną użyte w ramach realizacji niniejszego zadania, a dane osobowe będą chronione zgodnie z RODO.
  • Konsultant nie pobiera żadnych opłat.
  • Powstająca sieć jest siecią „otwartą” to znaczy, że wszyscy Operatorzy Telekomunikacyjni (lokalni i ogólnokrajowi) mogą świadczyć swoje usługi (telewizja i internet) na najwyższym poziomie.

Aktualnie trwają prace projektowe w miejscowości Nieszczyce. Do projektowania i realizacji projektu na przełomie maja i czerwca zaplanowane zostały Orsk oraz Chełm.

Z mieszkańcami Nieszczyc w najbliższych dniach będzie kontaktował się konsultant – Krzysztof Stępień. Osoby związane z realizacją projektu można uwierzytelniać (autoryzować) u Pani Sołtys, która przed przystąpieniem do prac jest poinformowana o statusie prac lub telefonicznie pod nr 603-618-320.

Więcej informacji dot. budowy sieci można znaleźć na stronie Beneficjenta www.fibee.pl, oraz pod nr tel. 22 247 77 01, tel. 61 102 10 00.