II etap prac przy zabezpieczaniu zabytkowego kościoła w Starej Rudnej został zakończony. Roboty sfinansowano z pozyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu gminy.

Z terenu świątyni usunięto zalegający gruz i oczyszczono ją z roślin, które pojawiły się w ostatnich latach. Wyrównano ściany, gzymsy i wieńce obwodowe, a także konstrukcję ściany południowej nawy głównej, ściany prezbiterium i naroża północno-wschodniego nawy głównej. Naprawiono spękania i zabezpieczono ścianę prezbiterium. Przed ściekająca wodą zabezpieczono ściany, gzymsy i sklepienie nad prezbiterium.

kościół Stara Rudna

W odbiorze prac wziął udział Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna. – Zależało mi na ocaleniu tego zabytku przed dalszą degradacją. W przyszłości chcielibyśmy go udostępnić do zwiedzania – informuje.

Gmina złożyła już wniosek do MKDN o dotację na dalsze roboty zabezpieczające pozostałości po kościele w Starej Rudnej.

Przypomnijmy, że w 2020 roku przeprowadzono remont ściany szczytowej północno-zachodniej oraz części murów. W 2021 roku prace kontynuowano. Koszt II etapu robót wyniósł 471 752,43 zł z czego 299 876,00 przekazało MKDN.

Kościół w Starej Rudnej to jedna z najstarszych świątyń w naszym regionie. Pierwsze wzmianki o drewnianej budowli pochodzą z XII wieku. Po pożarze została ona odbudowana i służyła wiernym do 1945 roku.

Degradacja kościoła przyśpieszyła po zawaleniu się dachu kilkanaście lat temu. Żelazny krzyż wieńczący niegdyś wieżę świątyni zniknął w ubiegłym roku, natomiast ołtarz znajduje się obecnie w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dziesławiu w gminie Ścinawa. Kamienne epitafia można podziwiać na terenie cerkwi w Rudnej.