Mieszkańcy sołectwa zyskali nową stację uzdatniania wody oraz łącznie ponad 1 kilometr sieci wod-kan. Inwestycja była dofinansowana z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

To jedna z największych w ostatnim czasie gminnych inwestycji w infrastrukturę. Rozbudowujące się szybko Koźlice zostały zabezpieczone w dostawy wody oraz odbiór ścieków od zwiększającej się liczby mieszkańców.

Na zewnątrz stacji stanął zbiornik wody o pojemności 100 m³ oraz zamontowano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Wewnątrz założono nowe zestawy pompowe, filtracyjny system uzdatniania wody oraz automatyczny system pracy i monitoringu stacji. W sołectwie powstało również 600 metrów sieci wodociągowej z 4 hydrantami oraz 452,5 metrów sieci kanalizacyjnej. Dzięki tej inwestycji woda dla mieszkańców będzie dostarczana zgodnie z potrzebami, o dobrej jakości i z odpowiednim ciśnieniem.

– W Koźlicach mieszka obecnie ponad 360 osób, dlatego ta inwestycja była tak ważna dla rozwoju miejscowości. W całej gminie tworzymy zintegrowany system wodno – kanalizacyjny. Kilka miesięcy temu oddaliśmy do użytku 1,7 km nowego wodociągu łączącego Brodowice z Chełmem. Mieszkańcy korzystają teraz z bardzo dobrej jakości wody z ujęć głębinowych zlokalizowanych w sołectwie Wysokie. Pod koniec grudnia podpisaliśmy umowę na budowę następnego odcinka ponad 1,3 km sieci wodociągowej łączącej wodociąg z Górzyna z siecią wodociągową w Naroczycach, która zapewni ciągłość dostaw wody dla mieszkańców Naroczyc – przypomina Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Wartość inwestycji w Koźlicach wyniosła 2 353 822,26 zł, z czego 1 732 122,07 złotych Gmina Rudna pozyskała z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.