Kończą się prace przy budowie nowej stacji uzdatniania wody w Koźlicach. Sołectwo zyska również nowe odcinki sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

W budynku nowej stacji trwają ostatnie montaże urządzeń. Na zewnątrz jest już gotowy zbiornik wody o pojemności 100 m³, a także zewnętrzna instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna. Teren wokół rozbudowywanej stacji wyrównano i zagospodarowano.

W ramach prowadzonej inwestycji powstało również 600 metrów sieci wodociągowej z 4 hydrantami oraz 452,5 metrów sieci kanalizacyjnej.

– Inwestujemy w rozbudowę infrastruktury. Po Koźlicach, planujemy rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej łączącej wodociąg z Górzyna z siecią wodociągową w Naroczycach, która zapewni ciągłość dostaw wody dla mieszkańców Naroczyc. Wodociąg rozdzielczy ma mieć ponad 1,3 km długości oraz 5 hydrantów. Na tę inwestycję Gmina Rudna otrzymała promesę w wysokości 803 600 złotych w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – przypomina Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Na przeprowadzenie inwestycji w Koźlicach Gmina Rudna również otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 732 122,07 zł.