Trzy samorządy sąsiadujące ze sobą przy zbiorniku osadowym Żelazny Most zacieśniają współpracę.Trzy samorządy sąsiadujące ze sobą przy zbiorniku osadowym Żelazny Most zacieśniają współpracę. W siedzibie gminy Grębocice z wójtem Romanem Jabłońskim spotkali się wójt Gminy Rudna Adrian Wołkowski oraz burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Aby wzmocnić siłę działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom trzech gmin, oraz aby móc w przyszłości realizować wspólną politykę rozwoju obszarów położonych przy zbiorniku, przedstawiciele Gminy Polkowice, Gminy Rudna i Gminy Grębocice spotkali się aby omówić kwestie zacieśnienia dotychczasowej współpracy w tych obszarach. Wspólnota interesów jest bowiem w tym przypadku oczywista. Korzyści dla mieszkańców – ogromne.

– Łączy nas bardzo wiele, zarówno w obszarze dbałości o bezpieczeństwo mieszkających w cieniu zbiornika ludzi, jak i pod względem planów rozwojowych tych trzech gmin, które powinny wzajemnie łączyć i uzupełniać – uważa burmistrz Łukasz Puźniecki. – Wspólne działania dawałyby większe możliwości radzenia sobie z problemami na tym terenie, zwiększyłyby potencjał już realizowanych przedsięwzięć, i dawałyby większe szanse na realizację inicjatyw i planów w przyszłości – dodaje.

Do najważniejszych tego typu inicjatyw uczestnicy spotkania zaliczyli ochronę zdrowia i środowiska oraz przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i turystyczno-rekreacyjne.

– Ważne jest także odpowiednie zagospodarowanie terenów wokół osadnika tak, aby spełniając wysokie wymogi bezpieczeństwa, mogły być równocześnie atrakcyjnym terenem do inwestycji oraz rekreacji i wypoczynku – zwraca uwagę Roman Jabłoński, wójt Gminy Grębocice. – Budowa wspólnej, międzygminnej sieci dróg rowerowej byłaby na początek dobrym przykładem takiej współpracy – zwraca uwagę Roman Jabłoński.

W trakcie spotkania zgodzono się, że w celu osiągnięcia synergii działań, potrzebne jest stworzenie formalnego związku trzech gmin sąsiadujących przy zbiorniku osadowym Żelazny Most.

– Mogłoby to przynieść optymalne wykorzystanie potencjału działań trzech samorządów w realizacji wspólnych planów oraz dałoby możliwość mówienia jednym głosem w sprawach istotnych dla mieszkańców naszych trzech gmin – uważa Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna.

Projekt tej propozycji ma być omawiany podczas kolejnego spotkania.