Uczniowie – dzieci i wnuki byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z terenu Gminy Rudna otrzymały sprzęt komputerowy. Urządzenia przyznano łącznie 367 osobom. 

Urządzenia zakupiono w ramach dofinansowania na projekt w konkursie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” ze środków europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

– Zależało mi, aby jak najwięcej młodych ludzi skorzystało z tego programu, dlatego maksymalnie wydłużyliśmy czas składania wniosków. Nasze gminne służby aktywnie pomagały w kompletowaniu i weryfikowaniu dokumentacji wnioskodawców. Współpracowaliśmy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami oświatowymi, oddziałami terenowymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Archiwami Państwowymi czy Dolnośląskim Oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu zaangażowaniu 367 młodych mieszkańców Gminy Rudna otrzymało nowy sprzęt komputerowy. Życzę, aby służył do rozwijania pasji i zainteresowań oraz coraz lepszych wyników w nauce – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

– Chodzę do klasy matematyczno – geograficznej. Komputer wykorzystuję do codziennej nauki, robienia prezentacji i zadań z informatyki. Cieszę się z tego nowego sprzętu – mówi Wiktoria Noszczyk z Naroczyc. – Może będę nawet na tym nowym tablecie nagrywał odcinki na YouTube? – przyznaje Jakub Chajnowski, a Hania Furtak dorzuca, że obecnie używany kilkuletni tablet przekaże swojemu młodszemu bratu, a sama będzie korzystać z nowego.

W opinii rodziców to bardzo dobry program. – Jest potrzebny, bo koszty zakupu sprzętów dla dzieci w wieku szkolnym szybko rosną – mówi Monika Kopij – Furtak. – Wiele dzieci może skorzystać, a nie każdego teraz stać na zakup nowego sprzętu. Warto skorzystać – dodaje Monika Noszczyk.

Sprzęt został przekazany w drodze umowy darowizny. Obdarowani przez 2 najbliższe lata nie mogą go zbyć czy oddać w użytkowanie osobom trzecim; co 6 miesięcy powinni składać oświadczenia w Urzędzie Gminy Rudna o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu; przez cały okres monitorowania przekazany sprzęt winien być oznaczony symbolami projektu. Urządzenia objęte są gwarancją przez okres 24 miesięcy liczoną od 26 października 2022 r.

Gmina Rudna otrzymała 884.500,00 zł dofinansowania z czego zakupionych zostało 305 laptopów, 40 komputerów stacjonarnych oraz 22 tablety na łączną kwotę 884.133,00 zł.