Mieszkańcy gminy Rudna mogą zwracać się do USC w Rudnej w wnioskami o wydanie aktów stanu cywilnego, nawet jeśli nie znajduje się on w zasobach urzędu. Urzędnicy pośredniczą w ich pozyskaniu oraz wydają potrzebne dokumenty na miejscu.

Odpisy aktów stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia czy zgonu) można otrzymać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktów.

– Oznacza to, że jeśli ktoś urodził się np. w Lubinie, nie musi jechać do tamtego urzędu. Jeżeli akt stanu cywilnego znajduję się już w rejestrze elektronicznym, zostanie on wydany wnioskodawcy od razu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudnej. Jeśli jednak dany akt nie został jeszcze wprowadzony do rejestru elektronicznego, wówczas czas oczekiwania jest nieco dłuższy – tłumaczy Małgorzata Regmunt z USC w Rudnej.

Na akt, który znajduje się w księgach stanu cywilnego w Rudnej, poczekamy 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli z kolei akt jest zarejestrowany poza Gminą Rudna, będzie to 10 dni roboczych.

Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Urząd Stanu Cywilnego w Rudnej, pokój nr 5 w Urzędzie Gminy w Rudnej, tel. 76 749 21 12.