W szkole podstawowej w Chobieni uczniowie przygotowali uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zaprezentowali program artystyczny o wydarzeniach i postaciach historycznych, które w tamtym czasie miały wpływ na uchwalenie ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie szkoły podstawowej w Chobieni przygotowali lekcję historii, na którą zaprosili kolegów i koleżanki, nauczycieli, wójta gminy, urzędników i księdza. Lekcja historii to montaż słowno-muzyczny o wydarzeniach i postaciach historycznych, które miały wpływ ma uchwalenie ustawy zasadniczej. Młodzież przypomniała wszystkim zebranym w szkolnej auli, dlaczego uchwalenie konstytucji było ważne dla Polski i jakie miała znaczenie dla kolejnych pokoleń.

Wszyscy uczestnicy uroczystego apelu z wielkim zainteresowaniem wysłuchali lekcji historii. Tych kilkanaście minut spędzonych w auli było okazją do refleksji nad wydarzeniami, które miały miejsce 3 maja 1791 roku.

– Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali tak doniosły i patriotyczny apel – mówił Adrian Wołkowski wójt gminy Rudna. – Wspominamy patriotyczne chwile. Wyciągnijmy wnioski z historii. Mamy wolną Polskę, dbajmy o naszą Ojczyznę, o siebie i swoich najbliższych – dodaje wójt.