Chcemy, aby nasze dzieci, tak ja bohaterscy obrońcy Westerplatte, z żelazną konsekwencją, z silną wolą realizowały swoje zamierzenia do końca, poprzez dokładne i sumienne wypełnianie swoich obowiązków na co dzień.

Te słowa Stefanii Akerman, powojennej osadniczki, która 1 marca 1947 roku zapoczątkowała działalność polskiej szkoły podstawowej w Chobieni, przypomniała obecna dyrektor placówki, Kamila Mazurek, podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika im. Bohaterów Westerplatte przy szkole w Chobieni w asyście wojskowej Wojsk Obrony Terytorialnej.

Inicjatywę rewitalizacji pomnika i jego otoczenia podjął Wójt Gminy Rudna, Adrian Wołkowski. Prace sfinansowano z budżetu Gminy Rudna przy wsparciu Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju”. Celem tego programu  jest wspieranie samorządów w zapewnianiu opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

– Cieszę się, że w dalekiej Warszawie są dostrzegane nasze lokalne społeczności – powiedział Wójt Gminy Rudna, Adrian Wołkowski. – Dzisiaj chcemy pochylić się i zadumać nad tymi wartościami, które były tak bliskie bohaterom Westerplatte – miłość do Ojczyzny i patriotyzm.

Mateusz Powązka, doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomniał, że ministerstwo dofinansowało także rewitalizację pomnika w Chełmie, prace zabezpieczające ruiny starego kościoła w Starej Rudnej oraz remont świetlicy w Naroczycach. W czasie ostatnich trzech lat to kwota niemal miliona złotych.

– Bardzo się cieszę, że ten pomnik został odnowiony i dziękuję  mieszkańcom Chobieni oraz Gminy Rudna za to, że chcą tę pamięć pielęgnować – powiedział Mateusz Powązka.

Ksiądz kanonik Leszek Kowalski,  proboszcz parafii pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Chobieni przypomniał, że za naszą wschodnią granicą niemal od roku toczy się wojna.

– Musimy zrobić wszystko, aby młode pokolenie nigdy tragedii wojny nie zaznało. Naszym obowiązkiem jest zapewnić im życie w pokoju i pielęgnować pamięć o tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.

Imię Bohaterów Westerplatte nadano szkole podstawowej w Chobieni 15 kwietnia 1967 roku, przy okazji jubileuszu 20-lecia szkoły.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez Centrum Kultury Gminy Rudna oraz szkołę podstawową w Chobieni.