Łemkowska muzyka, specjały kuchni i tradycyjne stroje. Tak zapowiada się Łemkowskie Śpiewanie w miejscowości Wysokie, na które zapraszamy już 24 września.

Gospodarzem wydarzenia będzie gminny zespół folklorystyczny Roztoka. Dla publiczności wystąpią także grupy Sasanka, Kyczerka, Osetnopolanie, Damyr i Vorony. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Nadija, którego muzyka to mieszanka wielu kultur słowiańskich i mniejszości etnicznych, reprezentowanych przez członków grupy.

– Podczas wydarzenia usłyszymy wiele folklorystycznych piosenek w języku polskim, ukraińskim czy łemkowskim. Rozbłyśnie też tradycyjna watra. Łemkowskie Śpiewanie w miejscowości Wysokie to świetna okazja do zapoznania się z kulturą Łemków, czyli górali karpackich, którzy zamieszkiwali choćby tereny wzdłuż głównej linii Karpat Wschodnich, Beskid Niski, Beskid Sądecki i Bieszczady – mówi Katarzyna Sobótka z Centrum Kultury Gminy Rudna.

24 września nasi mieszkańcy spróbują także specjałów kuchni łemkowskiej i obejrzą wystawę tradycyjnych strojów łemkowskich. Na imprezę zapraszamy od godz. 15:00.