Niewiele brakowało, by „Sparcie” Rudna cofnięto licencję uprawniającą do rozgrywek w „A” Klasie. Wymogiem jej utrzymania jest bowiem pisemna umowa z właścicielem na korzystanie z obiektu sportowego w celu rozgrywania na nim meczów w charakterze gospodarza. Ta wygasała „Sparcie” z końcem grudnia ubiegłego roku. O nową władze klubu nie wystąpiły w odpowiednim terminie.

O możliwości utraty licencji przez „Spartę” Rudna poinformował na Facebooku Andrzej Padewski, prezes zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

– Jako organ prowadzący rozgrywki, jesteśmy zmuszeni zawiesić licencję GKS Sparta Rudna w związku z brakiem przedstawienia ważnej umowy na korzystanie z infrastruktury sportowej – czytamy w poście prezesa Andrzeja Padewskiego, zamieszczonym 19 lutego 2024 r. na Facebooku.

Umowę użyczenia obiektu sportowego przy ul. Polkowickiej 23 w Rudnej wraz z zapleczem – GKS „Sparta” Rudna zawiera z Centrum Kultury Gminy Rudna, bo to CKGR w imieniu właściciela czyli Gminy Rudna zarządza infrastrukturą sportową.

Ostatnia umowa z 26 kwietnia 2023 roku, podpisana przez prezesa „Sparty” Dariusza Wisłockiego oraz wiceprezesa Daniela Sygnatowicza, a z ramienia CKGR przez dyrektor Katarzynę Miklas, obowiązywała do 31 grudnia 2023.

Władze klubu o nową umowę użyczenia obiektu na rok 2024 nie wystąpiły.

O konieczności złożenia wniosku przypomniało władzom klubu Centrum Kultury Gminy Rudna w mailu z dnia 1 lutego 2024, wysłanym o godz. 11.58.

„Informuję, iż umowy użyczenia nr 4/2023/S oraz nr 70/2023 z dnia 26.04.2023 r. zawarte pomiędzy Centrum Kultury Gminy Rudna a Gminnym Klubem Sportowym „Sparta” Rudna zostały zakończone z dniem 31.12.2023 r. Do dnia dzisiejszego nie wpłynął wniosek o przedłużenie umów dot. nawiązania współpracy na rok 2024.”

Prezes „Sparty” odpowiedział mailowo tego samego dnia o godz. 12.20.

„Jutro wniosek wpłynie do Państwa odnośnie przygotowania nowej umowy na 2024 rok.”

Wniosek rzeczywiście wpłynął następnego dnia czyli 2 lutego 2024 r., ale z pismo, prezes Wisłocki oznaczył datą… 2 stycznia 2024 roku.

– Liczy się data wpływu, a nie sporządzenia wniosku. Po otrzymaniu pisma niezwłocznie przystąpiliśmy do sporządzania umowy. Dokument jest już gotowy i wkrótce przedłożymy go do podpisu władzom „Sparty” – mówi Katarzyna Miklas, dyrektor CKGR.

Mimo braku umowy obiekt był udostępniany zawodnikom i trenerom bez przerwy – zgodnie z przedkładanym przez władze klubu harmonogramem.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ubiegłym roku, choć umowa na użyczenie obiektu sportowego „Sparcie” Rudna zawarta została dopiero 26 kwietnia i prezes DZPN Andrzej Padewski utratą licencji klubowi nie groził.

– Ubiegłoroczne uzgodnienia pomiędzy CKGR, a zarządem „Sparty” Rudna, dotyczące szczegółowych zapisów umowy, znacznie się przeciągnęły, stąd tak późny termin jej zawarcia. Ostatecznie osiągnęliśmy konsensus i również zachowano ciągłość treningów oraz rozgrywek – dodaje dyrektor Katarzyna Miklas.

Informacja CKGR o wygaśnięciu umowy i odpowiedź Sparty

Pismo Sparty z dnia 02.02.2024 w sprawie przedłużenia umowy na 2024 r

 

FOT. FACEBOOK/SPARTA RUDNA