logo Rządowy Fundusz Inwestycji LokalnychWniosek wójta gminy Rudna o wsparcie inwestycji infrastrukturalnych z Funduszu Inwestycji Lokalnych został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki środkom przyznanym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu powstanie budynek rekreacyjno-sportowy w Juszowicach oraz sieć wodociągowa Brodowice-Chełm i pompownia wody w Orsku.

– Dzięki otrzymanym środkom, w gminie ruszą ważne dla mieszkańców inwestycje. Powstanie nowoczesny budynek rekreacyjno-sportowy w Juszowicach wyposażony w urządzenia służące pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii, a miejscowości Brodowice i Chełm w końcu doczekają się połączenia siecią wodociągową  – mówi wójt gminy Rudna Adrian Wołkowski.
– To ogromny zastrzyk gotówki dla naszej gminy – dodaje.

Na zadanie pn. „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” gmina pozyskała środki w wysokości 900.000,00 zł. W ramach projektu zakupione zostanie również pierwsze wyposażenie.

Środki w wysokości 1.220,000.00 przeznaczone zostaną na inwestycje pn. „Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm”. Inwestycja ma na celu zapewnienie potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców, ale także stanowić będzie zabezpieczenie przeciwpożarowe. Gmina posiada już pozwolenie na budowę.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.