Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje kolejną już edycję Festiwalu Produktów Regionalnych pn. „Made in Dolny Śląsk” w dniu 9 września 2023 roku w Niemczy.

Do udziału w festiwalu i do zaprezentowania swoich produktów zapraszamy producentów rękodzieła oraz przetwórców żywności regionalnej i tradycyjnej. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy dziedzictwo.kulinarne@dolnyslask.pl do dnia 25 sierpnia 2023 roku.