Budowa 4 nowych studni głębinowych, rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni oraz stacji uzdatniania wody. Takie są najbliższe plany Gminy Rudna dotyczące dostarczania mieszkańcom wody i odbioru ścieków.

Rudna wodaZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który dostarcza wodę do naszych domów, pobiera ją z podziemnych ujęć na podstawie aktualnych pozwoleń wodno – prawnych. Pozwolenia dokładnie określają, ile wody można wydobyć w ciągu doby czy godziny. Obecnie gmina wykorzystuje niecałe 50% wody, na wydobycie której ma pozwolenie.

– W praktyce oznacza to, że nasza gmina ma duże zasoby wody. I dobrej jakości, co potwierdzają wymagane prawem badania prowadzone przez Sanepid. Ujęcia mają jednak różną wielkość, dlatego nieustannie modernizujemy i rozbudowujemy sieć. Jest to niezbędne, ponieważ nasza gmina jest atrakcyjnym miejscem do osiedlania się. Powstaje coraz więcej nowych domów, które są przyłączane do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwiększa się liczba odbiorców, mamy większy pobór wody i odbiór ścieków – informuje Halina Zbroińska, dyrektor ZGKiM w Rudnej.

Nieustanna rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Rozbudowywana jest sieć w Koźlicach, które przeżywają budowlany boom. 1 milion 966 i pół tysiąca złotych z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zostanie skierowane na kolejny etap rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tej miejscowości. Równolegle trwają prace przy wodociągu z Brodowic do Orska i Chełma. Już wkrótce gmina przestanie kupować wodę dla tych sołectw z Huty Cedynia. Do domów popłynie ona z głębinowego ujęcia w Wysokiej, która słynie z najlepszej jakościowo wody w całej gminie. Prace obejmują także budowę pompowni wody wraz z instalacjami technologicznymi w Orsku oraz modernizację pompowni wody w Chełmie. Inwestycja ma być gotowa do końca listopada. Na realizację tego zadania Gmina Rudna otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 miliona 220 tysięcy złotych.

Będą nowe studnie 

– Zadaniem gminy jest dostarczanie mieszkańcom usług komunalnych bez zakłóceń. Służby komunalne odpowiadają za dostarczanie wody, odbiór ścieków czy odpadów. Zbudowane wiele lat temu wodociągi czy oczyszczalnie wymagają modernizacji, dlatego nieustannie wymieniamy urządzenia i prowadzimy inwestycje. Popularność naszej gminy cieszy, ale wymaga równocześnie dodatkowych nakładów na powiększenie sieci i dostosowanie jej do większej liczby odbiorców. W planach na najbliższe lata mamy budowę 4 nowych studni oraz modernizację Automatycznych Kontenerowych Stacji Uzdatniania Wody – AKSUW Rudna, AKSUW Rynarcice i AKSUW Koźlice – informuje Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Rudna oczyszczalnia

Niedawno rozbudowano oczyszczalnię w Chobieni. Ma ona teraz znacznie większe możliwości przyjmowania i oczyszczania ścieków, co przekłada się na rozwój mieszkalnictwa w Chobieni. Planowana jest rozbudowa oczyszczalni w Mlecznie, która przyjmuje ścieki z szybko rozrastających się Toszowic i Koźlic.

Świadczymy usługi dla gmin Polkowice i Ścinawa. Od ponad 20 lat.

– Na terenie gminy mamy oczyszczalnie w Rudnej, Chobieni, Gawronkach, Olszanach, Orsku, Mlecznie i Rynarcicach. Są one w stanie przyjąć dodatkowe ścieki, dlatego zgodnie z porozumieniem zawartym w 1998 roku między gminami Rudna i Polkowice, przyjmujemy do oczyszczania część ścieków z gminy Polkowice. W ubiegłym roku odebraliśmy 4 467 m3 ścieków. Równocześnie na mocy porozumień zawartych między gminami Rudna i Ścinawa, sprzedajemy wodę dla mieszkańców kolonii Tymowa. W ubiegłym roku było to 880 m3 wody i tyle samo ścieków. Nie są to mieszkańcy gminy Rudna, dlatego zawsze płacą za wodę wg obowiązującej taryfy tj. 4,54 zł za 1 m3 . Nasi mieszkańcy płacą za wodę 2,83 zł, ponieważ gmina ją dotuje. Wg obowiązującej taryfy, czyli bez dotacji, wodę kupują również zakłady, firmy czy sklepy. Bez dotacji sprzedawana jest także woda wykorzystywana do celów gospodarczych, np. podlewania ogrodu – przypomina Halina Zbroińska.

Woda i ścieki z dotacją – tylko dla mieszkańców Gminy Rudna

Gmina Rudna dla swoich mieszkańców dotuje także ceny odbioru ścieków. Odbiorcy indywidualni w naszej gminie płacą 4,49 zł za 1 m3 . Ścieki z Gminy Ścinawa są przyjmowane wg obowiązującej taryfy, czyli bez dotacji. Obecnie jest to stawka 9,56 zł za 1 m3, czyli ponad dwa razy więcej niż dla mieszkańców naszej gminy. Podobnie wygląda sytuacja ze ściekami z gminy Polkowice, których ZGKiM przyjął do oczyszczania w ubiegłym roku 4 467 m3. Bez dotacji ścieki odprowadzają również zakłady czy sklepy.

Rudna woda

– Dbamy o kieszeń mieszkańców, dlatego gmina dotuje ceny wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych, mieszkańców gminy. Inni odbiorcy, czyli firmy z naszej gminy oraz odbiorcy spoza Gminy Rudna, płacą wg taryfy bez dotacji, tak aby ZGKIM to się opłacało. Zakład jest gminną jednostką i nie robi hojnych prezentów odbiorcom w Tymowej. Mieszkańcy Gminy Ścinawa od lat płacą wg taryfy, która uwzględnia wszystkie nasze koszty – podkreśla dyrektor ZGKiM.

Przypomnijmy, że w naszej gminie mamy 214,5 km sieci wodociągowych i 175 km sieci kanalizacyjnych. ZGKIM ma podpisane umowy z ponad 2,5 tys. odbiorców.