Na ręce wójta Adriana Wołkowskiego przekazał go minister Krzysztof Kubów Czek o wartości 2 mln 120 tys. zł trafił dziś do Gminy Rudna.

Na ręce wójta Adriana Wołkowskiego przekazał go minister Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Jak już informowaliśmy pieniądze przeznaczone zostaną na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w Juszowicach oraz na sieć wodociągową Brodowice-Chełm i pompownię wody w Orsku.

Dotacja pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
a przekazana została w ramach Tarczy dla Samorządów.

– Dla Zagłębia Miedziowego w ramach samorządowej tarczy udało się pozyskać w sumie ponad 75 mln zł. Cieszy mnie to ogromnie jako mieszkańca tego regionu i posła tej ziemi. Życzę państwu, by zaplanowane inwestycje służyły wam jak najlepiej, poprawiając warunki i komfort życia – mówi minister Krzysztof Kubów.

– Cieszę się, że gmina Rudna otrzymała tak ogromne wsparcie. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Juszowicach to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców tego sołectwa – mówi wójt gminy Rudna Adrian Wołkowski.

Na zadanie pn. „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” gmina pozyskała środki w wysokości 900.000,00 zł. W ramach projektu zakupione zostanie również pierwsze wyposażenie.

Środki w wysokości 1.220,000.00 przeznaczone zostaną na inwestycje pn. „Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm”.