Urząd Stanu Cywilnego w Rudnej informuje o możliwości uzyskania odznaczenia-medalu 50-lecia pożycia małżeńskiego, przez pary małżeńskie, które w 1973 roku zawarły związki małżeńskie poza obrębem gminy Rudna.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z USC nr tel. 76/7492 112 lub osobiście Urząd Gminy Rudna USC Plac Zwycięstwa 15 pokój nr 5 w terminie do 31 marca 2023 r. Informujemy, iż w stosunku do par, które zawarły związki małżeńskie w roku 1973 na terenie gminy Rudna urząd automatycznie wystąpi z wnioskami do Prezydenta o nadanie odznaczenia.