7 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba ustanowiony w 2019 roku przez ONZ. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania oraz upowszechnianie działań służących poprawie jakości powietrza.

Od 2018 roku realizowany jest w naszym kraju kompleksowy program Czyste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomagają chronić środowisko oraz dają oszczędności finansowe.

Program realizowany również w Gminie Rudna. Jest on skierowany do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Więcej informacji o programie udziela Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa UG Rudna: Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, pokój nr 206, tel. 76 749 21 31