Za udział w programie profilaktycznym „Miejsce wolne od przemocy” Żłobek Gminny w Rudnej otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Program skierowany był do rodziców i opiekunów w placówkach. Specjaliści uczyli jak niwelować, likwidować przemoc na każdym poziomie, zaczynając od najwcześniejszego etapu rozwoju dziecka.

Żłobek Gminny w Rudnej w 2022 roku realizował program profilaktyczny „Miejsce wolne od przemocy”. W ramach programu pracownicy żłobka uczestniczyli w szeregu spotkań poruszających kwestie związane z przemocą oraz sposobami jej zapobiegania. Ćwiczyli komunikowanie się w duchu empatii i wzajemnego szacunku, rozmawiali o tym, jak ważna jest otwartość na potrzeby rodziny w procesie adaptacji, oraz o dobrej współpracy w zespole i z rodzicami. Rodzice maluchów uczestniczyli w wartościowych warsztatach z psychologiem.

Podczas I Konferencji profilaktyczno-edukacyjnej, Robert Wilczek- prezes I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych wręczył dyrektorce żłobka certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Pracownicy żłobka oraz rodzice mogli wziąć udział w programie, dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej.