Milion złotych do wygrania w ramach konkursu „Nasz zabytek”. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu nabór prac do 5 marca br.

„Nasz zabytek: to konkurs organizowany przez Fundacje „Most the Most”. Uczestnicy konkursu w ramach I etapu konkursu mogą zgłaszać zabytki nieruchome ze swojej okolicy, którym chcą przywrócić świetność. W II etapie konkursu będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność.
Prace na I etap konkursu należy przesłać do 5 marca. W ramach drugiego etapu konkursu przyjmowanie prace rozpocznie się w połowie maja i potrwa przez 3 tygodnie.
Zwycięski obiekt otrzyma od Fundacji 1 mln zł, jego właściciel środki przekazane przez Fundację przeznaczy na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.
Formularz zgłoszenia do konkursu można przekazać elektroniczne https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/ lub telefoniczne tel. 48 22 47 55 111 lub 48 517 884 088
W Gminie Rudna są ciekawe zabytki. Zachęcamy mieszkańców do wzięcia aparatu w ręce i zrobienie zdjęć zabytkowych ruin. Można skusić się na zrobienie zdjęć np. ruin pałacu w Starej Rudnej.