Do użytku oddano gminną drogę w Mlecznie. Ponad kilometrowy odcinek przeszedł gruntowny remont. Prace zostały w połowie sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Prace budowlane objęły przełożenie nawierzchni zatoki autobusowej i remont 900 metrów chodnika wraz z częściową wymianą betonowych krawężników. W kolejnym etapie wykonawca zdjął starą asfaltową nawierzchnię na długości 1 kilometra i położył nową, wraz z membraną i warstwami mieszanki asfaltowej. Ponadto oczyszczono rowy wzdłuż drogi, oznakowano przejścia dla pieszych i zamontowano progi zwalniające. Dodatkowo na prośbę mieszkańców wykonano bezpieczne przejście dla pieszych wraz z poszerzonym fragmentem chodnika na wysokości parafialnego kościoła i parkingu przy świątyni. W dni świąteczne w tym miejscu jest wzmożony ruch.

– Jestem zadowolona, że ta inwestycja przebiegła tak sprawnie i wszystko udało się dobrze wykonać. Jest teraz bezpiecznie, mamy nową nawierzchnię i poprawione chodniki. Znaki poziome są zrobione, rowy oczyszczone. Naprawdę ładnie to wygląda – przyznała radna Marzanna Szum, która w imieniu mieszkańców Mleczna wzięła udział w odbiorze prac.

Wartość inwestycji w Mlecznie wyniosła ponad 1 milion 677 tysięcy złotych. Gmina pozyskała na ten cel ponad 814 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Zakończona modernizacja w Mlecznie to kolejny krok w długoterminowym planie remontów gminnych dróg. Kończy się budowa drogi osiedlowej w Koźlicach i lada chwila powinny rozpocząć się prace przy budowie drogi do tunelu w Koźlicach. Na tę inwestycję nasza gmina pozyskała 1 172 110,00 zł  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina podpisała umowę na budowę drogi do posesji  w Rynarcicach i tam już powinny zaczynać się prace. Kolejne inwestycje to chodniki w Radoszycach, w Rudnej przy ulicy Witosa czy Studzionkach. Ponadto na ten rok mamy zaplanowane przygotowanie dokumentacji poszerzenia drogi wraz z budową ścieżki rowerowej  od Górzyna do Miłogoszczy oraz opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Brodów-Radomiłów – przypomina Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Ponadto na ten rok planujemy w naszej gminie opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292 w Chobieni, która będzie współfinansowana z Województwem Dolnośląskim w ramach „Programu infrastruktury drogowej”. Inwestycja wyniesie ponad 2 mln złotych.

Oczekujemy również rozstrzygnięcia wniosków ze środków Funduszu Rozwoju Dróg na odcinek powiatowy z Olszan do Naroczyc z chodnikiem w Naroczycach Kolonii. W zakresie współpracy z powiatem lubińskim do remontów zostały wytypowane kolejne odcinki dróg powiatowych: Stara Rudna-Wądroże, Miłogoszcz-Radomiłów, Juszowice-Rynarcice, Kolonia Kliszów-Dziesław.

Aby mogły ruszyć prace, w przygotowaniu są kolejne wnioski o zewnętrzne źródła finansowania, w tym  głównie w ramach Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.