W Gwizdanowie i Mlecznie rozbudowana zostanie sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Wójt gminy Rudna Adrian Wołkowski podpisał umowę z wykonawcą zadania. Gmina na te dwie inwestycje przeznaczyła ponad 380 tys. zł.

Wójt Adrian Wołkowski podpisał umowę z firmą, która w miejscowościach Gwizdanów i Mleczno wykona sieć wodociągową i kanalizację sanitarną.
-W Gwizdanowie i Mlecznie istnieje sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Wójt podjął decyzję o jej rozbudowie, ponieważ miejscowości się rozwijają, powstają nowe domy. Inwestycja umożliwi przyłączenie nowo powstających domów do sieci – mówi Tomasz Cepiński, kierownik Referatu Inwestycji UG Rudna.
W miejscowości Gwizdanów wybudowana zostanie nowy odcinek kanalizacji sanitarnej,o długości 108 m, a siec wodociągowa zyska kolejnych 189 m. W ramach inwestycji zamontowane zostaną 2 hydranty przeciwpożarowe nadziemne. Wartość tych robót: 117 465,00 zł. Termin realizacji do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Natomiast w Mlecznie sieć kanalizacji i wodociągowa zostaną rozbudowane o niemal 300 m każda. Zamontowane zostaną cztery hydranty przeciwpożarowe nadziemne. Wartość robót: sięga 270 tys. zł. Termin realizacji do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.