Młode klonyNa terenach zielonych należących do Gminy Rudna zazieleniło się. W czasie ostatnich nasadzeń posadzono 95 młodych miododajnych drzew, które oprócz ważnej roli, jaką odgrywają w życiu pszczół, wpływają także na podnoszenie walorów architektonicznych i ograniczają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

Najliczniejszą z posadzonych odmian jest klon – 40 sztuk. Pozostałe to: dwie sztuki drzewa gatunku kasztanowiec, 12  lip drobnolistnych, jedno drzewo gatunku świerk pospolity, siedem sztuk graba pospolitego, trzy sztuki żywotnika zachodniego, trzy sztuki dębu szypułkowatego, dwie sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, siedem sztuk drzew gatunku jarząb pospolity,  dwie sztuki jesiona wyniosłego, trzy sztuki głogu dwuszyjkowego, dwa drzewa rodzaju kasztanowiec, jeden świerk serbski, jedna sosna zwyczajna, jedna wierzba krucha oraz osiem szt. wierzby białej.

Koszt nasadzeń wyniósł  36  tys. 625 zł brutto.

Podczas doboru gatunków wybierane były przede wszystkim drzewa miododajne, które stanowią ważną rolę jako pokarm dla pszczół.

Efektem ekologicznym powyższych działań jest m. in. poprawa warunków bytowania pszczół co zwiększa ich udział w środowisku zapylaczy.

Należy zaznaczyć, że drzewa stanowią podstawowe składniki środowiska przyrodniczego i są istotnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju pod względem klimatycznym, ekologicznym i oczyszczającym. Nadają cech tożsamości unikalnego charakteru dla danego miejsca. Są dominującym elementem pod względem wizualnym. Wpływają na podnoszenie walorów architektury i tworzenie ładu przestrzennego, ograniczają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.